Aktualności

Statystyka

Studium Muzyczne

Logowanie


Nie pamiętam hasła

Polityka prywatności

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Wspierania Edukacji "Tonika", ul. Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra, tel: +48 513 157 097, KRS: 0000755639, NIP: 9291970362, REGON: 381681401, reprezentowana przez prezesa Sebastiana Tomczyka, która jest właścicielem prawnym placówki edukacyjnej o nazwie Studium Muzyczne „Tonika” oraz serwisu studiumtonika.pl służącego do kontaktu z klientami Studium Muzycznego „Tonika” zwana dalej TONIKA.

W jakim celu zbieramy dane?

W celu realizacji procesu nauczania.

Jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez TONIKĘ?

  1. W naszym portalu zbieramy tylko dane osobowe zawarte w formularzu Zapisy, a ich podanie jest warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy o Naukę.

  2. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych nie korzystaj z naszych usług.

  3. Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

  4. Pliki cookies - Politykę plików cookies znajdziesz tutaj

W jaki sposób chronione są informacje?

Formularz Zapisy wypełniany przez użytkownika w trakcie rejestracji konta, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez TONIKĘ z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?​

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszą firmę i  tylko my będziemy ich Administratorem, natomiast w zgodzie z obowiązującym prawem możemy przekazać je podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie. Mowa tu o podwykonawcach naszych usług (nauczycielach), usług informatycznych, usług księgowych. Musimy również Twoje dane udostępnić podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną). Niektóre dane przechowywane  są również na nowoczesnych telefonach, a także korzystamy ze skrzynek pocztowych Gmail.​

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez cały okres współpracy z Tobą. Po jej wygaśnięciu lub po Rezygnacji z naszych usług (w zależności od tego co nastąpi wcześniej) Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte, jednak nie wcześniej niż po opłaceniu faktur za odbyte zajęcia oraz za wyjątkiem informacji o wyrażonych zgodach.

Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku, w tym prawo do „bycia zapomnianym”.

Każdy rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczestnik zajęć ma swoją stronę profilową konta, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd i modyfikację posiadanych przez TONIKĘ danych osobowych. Usunięcie danych teleadresowych z wystawionego dokumentu sprzedaży nie jest możliwe. Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do cofnięcia zgody.

Masz prawo do cofnięcia w każdej chwili, każdej zgody jakiej Nam udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Podstawa prawna: art. 7 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.

Wszystkie żądania dot. wglądu, poprawiania, usuwania, prawo do wniesienia sprzeciwu wykonujemy niezwłocznie, a w przypadku wydłużenia czasu reakcji (ponad 48 godzin) z powodów technicznych, powiadomimy Cię o tym.

Zakończenie.

Gdybyś uznał(a) ww. rozwiązania za niewystarczające napisz do nas list polecony na adres administratora danych lub Emailem na bok@studiumtonika.pl. Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na zadane pytania.

 

Start Polityka cookies Polityka prywatności

Copyright © 2024 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry